പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആര് ജയിക്കും?
This poll has ended (since 7 months).

പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആര് ജയിക്കും?.

ചാണ്ടി ഉമ്മൻ(UDF)
84,089 - (63.46%)
ജെയ്ക് സി തോമസ്(LDF)
40,985 - (30.93%)
ലിജിൻ ലാൽ(NDA)
6,212 - (4.69%)
ലൂക്ക് തോമസ് (AAP)
623 - (0.47%)
NOTA
601 - (0.45%)
Back to top button